Độc quyền phân phối mỹ phẩm Sia Botanics tại Việt Nam.
Kem dưỡng da thảo dược hữu cơ hàng đầu Thế giới đến từ Mỹ
Hotline: 0983.30.70.10 - Đại lý : 0983.30.70.10
Độc quyền phân phối mỹ phẩm Sia Botanics tại Việt Nam.
Kem dưỡng da thảo dược hữu cơ hàng đầu Thế giới đến từ Mỹ

Điều khoản pháp lý

VUI LÒNG ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE NÀY. Tất cả người dùng của trang web này đồng ý rằng việc truy cập và sử dụng trang web này là tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện sau và pháp luật hiện hành khác. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện, xin vui lòng không sử dụng trang web này.


Bản quyền
Toàn bộ nội dung có trong trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, đồ họa hoặc đang có bản quyền như là một công việc tập thể pháp luật Việt Nam và luật bản quyền khác, và là tài sản của www.siabotanics.com.vn. Các công việc tập thể bao gồm các công trình được cấp giấy phép www.siabotanics.com.vn. Copyright 2015, www.siabotanics.com.vn ALL RIGHTS RESERVED. Bạn có quyền sao chép điện tử và in phần bản sao cứng của trang web này cho mục đích duy nhất của việc đặt hàng với www.siabotanics.com.vn hoặc mua sản phẩm www.siabotanics.com.vn. Bạn có thể hiển thị và, bị giới hạn, quy định rõ ràng hoặc những hạn chế liên quan đến tài liệu, tải về hoặc in các phần cụ thể của tài liệu từ các khu vực khác nhau của trang web chỉ cho sử dụng phi thương mại của riêng bạn, hoặc để đặt mua hàng với www.siabotanics .com.vn hoặc mua sản phẩm của www.siabotanics.com.vn. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc sao lưu, phân phối, trưng bày hoặc truyền tải các nội dung của trang web này bị nghiêm cấm, trừ khi được phép của www.siabotanics.com.vn. Bạn cũng đồng ý không thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin độc quyền từ các tài liệu tải về từ trang web.

Thương hiệu
Tất cả thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại của www.siabotanics.com.vn được sử dụng trong trang web là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của www.siabotanics.com.vn

Đảm bảo
Trang web này và các tài liệu và các sản phẩm trên trang web này được cung cấp "như là" mà không có sự bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Trong phạm vi cho phép phát huy tối đa theo luật pháp hiện hành, www.siabotanics.com.vn chấp nhận bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý khả năng bán được và phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. www.siabotanics.com.vn không đại diện hoặc bảo đảm rằng các chức năng chứa trong trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng những khiếm khuyết sẽ được sửa chữa, hoặc rằng trang web này hoặc các máy chủ mà làm cho các trang web có sẵn là không có virus hoặc khác các thành phần có hại. www.siabotanics.com.vn không thực hiện bất kỳ bảo đảm hoặc có đại diện liên quan đến việc sử dụng các tài liệu trong trang web này về tính đúng đắn, chính xác, đầy đủ, hữu ích, kịp thời, độ tin cậy.

Giới hạn trách nhiệm
www.siabotanics.com.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt hoặc do hậu quả từ việc sử dụng hoặc không có khả năng để sử dụng, các tài liệu trên trang web này hoặc hiệu suất của các sản phẩm, thậm chí nếu www.siabotanics.com.vn đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. Áp dụng pháp luật có thể không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, do đó, các giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

Lỗi đánh máy
Trong trường hợp một sản phẩm www.siabotanics.com.vn là nhầm lẫn được liệt kê tại một mức giá không chính xác, www.siabotanics.com bảo lưu quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng cho sản phẩm được liệt kê tại mức giá không chính xác. www.siabotanics.com bảo lưu quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng như vậy hay không phải thứ tự đã được xác nhận và thẻ tín dụng của bạn bị tính phí. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã được tính phí cho việc mua và đặt hàng của bạn bị hủy bỏ, www.siabotanics.com phải cấp tín dụng vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn trong số tiền của giá không chính xác.

Chấm dứt
Các điều khoản và điều kiện được áp dụng cho bạn khi truy cập vào trang web của bạn và / hoặc hoàn thành việc đăng ký hoặc mua sắm quá trình. Các điều khoản và điều kiện, hoặc bất kỳ phần nào của chúng, có thể được chấm dứt bởi www.siabotanics.com.vn mà không thông báo bất cứ lúc nào, vì lý do nào. Các quy định liên quan đến quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hoá, từ chối trách nhiệm, giới hạn trách nhiệm, Bồi thường và các vấn đề khác, sẽ chấm dứt.

Thông báo
www.siabotanics.com.vn có thể cung cấp thông báo cho bạn bằng e-mail, thông báo chung trên trang web, hoặc bằng phương pháp đáng tin cậy khác đến địa chỉ bạn đã cung cấp cho www.siabotanics.com.vn.

Các vấn đề khác
Việc bạn sử dụng trang web này sẽ được điều chỉnh trong tất cả các khía cạnh của luật pháp Việt Nam. Bạn đồng ý rằng thẩm quyền và địa điểm trong bất kỳ thủ tục pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn việc mua sản phẩm www.siabotanics.com.vn). www.siabotanics.com có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hiệp định này cho bất kỳ bên nào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Sử dụng các trang web
Quấy rối trong bất kỳ cách hoặc hình thức trên các trang web, bao gồm cả thông qua e-mail, chat, hoặc bằng cách sử dụng ngôn ngữ tục tĩu hoặc lạm dụng, bị nghiêm cấm. Mạo danh người khác, bao gồm nhân viên www.siabotanics.com.vn, nhân viên được phép khác, máy chủ, hoặc người đại diện, cũng như các thành viên hoặc khách truy cập vào các trang web khác đều bị cấm. Bạn không thể tải lên, phân phối hoặc xuất bản thông qua các trang web bất kỳ nội dung bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai, lạm dụng, bất hợp pháp, hoặc nếu không bị phản đối mà có thể cấu thành hoặc khuyến khích một hành vi phạm tội, vi phạm các quyền của bất kỳ bên nào hoặc nếu không có thể làm phát sinh trách nhiệm hoặc vi phạm pháp luật. Bạn không thể tải lên các nội dung thương mại trên trang web hoặc sử dụng các trang web để thu hút người khác tham gia hoặc trở thành thành viên của bất kỳ dịch vụ trực tuyến khác thương mại hoặc tổ chức khác.

Miễn trừ trách nhiệm tham gia 
www.siabotanics.com.vn không và không thể xem lại tất cả các thông tin liên lạc và các tài liệu được đưa lên hoặc được tạo ra bởi người sử dụng truy cập vào các trang web, và không có trong bất cứ cách nào chịu trách nhiệm về nội dung của các thông tin liên lạc và các tài liệu. Bạn thừa nhận rằng bằng cách cung cấp cho bạn khả năng xem và chia sẻ nội dung do người dùng tạo ra trên các trang web, www.siabotanics.com.vn hành động như một hướng dẫn thụ động để phân phối như vậy và không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ nội dung hoặc hoạt động trên trang web. Tuy nhiên, www.siabotanics.com.vn có quyền chặn hoặc loại bỏ thông tin hoặc tài liệu mà nó xác định là (a) có nội dung xấu, phỉ báng, hoặc khiêu dâm, (b) gian lận, lừa đảo, hoặc gây hiểu lầm, (c) vi phạm bản quyền , nhãn hiệu hoặc; quyền sở hữu trí tuệ khác đối với một hoặc (d) gây khó chịu hoặc không thể chấp nhận để www.siabotanics.com.vn tuỳ ý.

Sự bồi thường
Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ www.siabotanics.com.vn vô hại, viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, cấp phép và các nhà cung cấp (gọi chung là "Nhà cung cấp dịch vụ") không chịu các tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm cả hợp lý phí luật sư, do vi phạm các điều khoản và điều kiện hoặc bất kỳ hoạt động liên quan đến tài khoản của bạn (bao gồm cả hành vi cẩu thả hoặc sai trái) của bạn hoặc bất kỳ người khác truy cập vào các trang web bằng cách sử dụng tài khoản Internet của bạn.

Liên kết với bên thứ 3
Trong một nỗ lực để cung cấp giá trị gia tăng cho khách truy cập của chúng tôi, www.siabotanics.com.vn thể liên kết đến các trang web được điều hành bởi các bên thứ ba. Tuy nhiên, ngay cả khi các bên thứ ba là liên kết với www.siabotanics.com.vn, www.siabotanics.com.vn không kiểm soát các trang web liên kết, tất cả đều có sự riêng tư và thu thập dữ liệu thực hành riêng biệt, độc lập của www.siabotanics.com. Các trang web liên kết tạo thuận tiện của bạn và do đó bạn truy cập chúng, sẽ có những rủi ro tiền năng. Tuy nhiên, www.siabotanics.com.vn luôn tìm cách bảo vệ sự toàn vẹn của trang web,do đó yêu cầu bất kỳ thông tin phản hồi trên không chỉ trang web của chúng tôi, mà cả web liên kết với nó (kể cả nếu một liên kết cụ thể không hoạt động).